top of page

BLOG VĚDOMÍ  TRANSFORMACE

Manipulace a spirituální zneužití

V životě potkáváme různé lidi, skupiny a směry, které nás ovlivní nebo z nich čerpáme. Čtete například tento článek a téma vás z určitých důvodů zajímá nebo se dotýká toho, co jste prožili. Každý den přijímáme podněty, které nás vedou do vlastního zdroje prožitků, psychiky, zkušeností, spirituálních zážitků, příjemných či nepříjemných pocitů. Čtení článku není příliš odlišné od toho, když se v našem okolí setkáme s někým nebo s něčím, co nám aktivuje vnitřní pocity. Je to stejný princip působení i vlivu.


Stává se běžně, že tomu, jak se cítíme nebo co prožíváme, přikládáme vinu konkrétní osobě nebo skupině. Ať už jde o pocity nespravedlnosti, ublížení, nejistoty, zneužití, úmyslnou či neúmyslnou manipulaci, zamysleme se nad tím, proč tomu tak je.


Je dobré porozumět tomu, že proces manipulace nebo spirituálního zneužití je naše osobní výzva, kterou jsme přijali.

Aniž bychom si to uvědomili, v životě nás ovlivňuje jen to, čemu dáváme jakýkoliv význam, co se nás dotýká, co je pro nás důležité. Jsme jako režiséři filmu. Je pouze na nás, co dovolíme nechat vstoupit z vnějšího prostoru k nám a co necháme vstoupit do svého života. Je důležité také vědět, že tyto volby děláme vědomě, tj. sami o nich víme, ale také zcela nevědomě, tj. automaticky bez uvědomění si, proč jsme tak zvolili. Ať už jsme v konkrétní situaci nebo stojíme před jejím rozluštěním, je velmi dobré zachovat si určitou míru vnitřního odstupu, pozorovací talent a dívat se vždy do sebe. Tím sami sebe lépe rozpoznáme a můžeme autenticky v souladu se sebou reagovat.

Nic a nikdo nemůže ublížit ničemu, co je pevné a silné v sobě.

Prozkoumejte tuto myšlenku a odpovězte si. Kde vidíte své rezervy? Jaké okolnosti přivedli téma manipulace nebo spirituálního zneužití do vašeho života­­?


 

VAROVNÉ SIGNÁLY


Všeobecně můžeme mluvit o zneužití důvěry, slabosti i síly, společenského nebo jiného postavení, o spirituálních praktikách ve skupině nebo vůči jednotlivci. Ve všech případech jde o manipulaci ve smyslu ovládání myšlení, chování, prožitků a naší vlastní energie.

Obvykle jako první v nás nastupuje nejistota, úzkost, strach nebo panika, ale také jistá míra uzavřenosti. Tyto signály buď přehlížíme jako varovné nebo se jim poddáváme. Už se příliš nezaobíráme tím, proč se do této situace dostáváme konkrétně my a druhý nikoliv. Zde je počátek našeho vidění možných příčin, kdy máme šanci to nejen lépe pochopit, ale také s tím něco udělat.


 

KONTROVERZNÍ PŘÍBĚH KLIENTKY


Nedávná zkušenost s klientkou byla velmi inspirující. Snažila se přijít na to, co se jí stalo a cítila se někým zneužita. Jednoho dne jí do života vstoupil cizí muž s kapucí na hlavě, postavil se před ni a začal s upřeným pohledem „prapodivně cosi mumlat“. Poté odešel. Od tohoto okamžiku se cítila jako omámená a spustil se jí sled spirituálních a spontánních sexuálních prožitků na psychické i fyzické rovině.


Při konzultaci bylo zřejmé, že probíhá její osobní transformace, kterou se snažila usilovně pochopit. Z pohledu cizího muže se zde odehrálo něco, co můžeme hodnotit, že je nepřípustné. Nevíme, co ho k takovému chování vedlo, ani to, co ho k této ženě přivedlo. Tato žena se poté s mužem chtěla setkat a sdílela s ním své prožitky. Cítila, jak je mužem přitahována a měla nutkání ho sledovat ve veřejném životě i na sociálních sítích. Uvědomila si, že se nachází ve stavu, jako když je pod jeho vlivem. Určité „opojení či trans“ si neuměla vysvětlit. Její různé vnitřní stavy trvají několik měsíců i když s mužem už v kontaktu není.

Nechci se zde zaměřovat na to, jaké úmysly byly tohoto muže a čím se zabývá. Klientka se při společném setkání dozvěděla, že provozuje tantru a koučink. Řekl jí, že se probouzí v ženu, a také to, že pokud k němu cítí silnou sexuální náklonnost, měla by se podívat do svého partnerského vztahu, kde není něco v pořádku.

Pro porovnání souvislostí je nutné říct, že žádost o moji pomoc této ženě inicioval manžel klientky, který mě kontaktoval. Dodnes mi za intenzivní 3 hodiny mého času a péče nepřišly peníze na účet, i přesto, že v závěru bylo nadšení a porozumění obou partnerů. Asi po měsíci jsem telefonicky kontaktovala paní, jak se jí daří a jak situace vypadá. Telefon zvedl její manžel, a po vzájemném dialogu a mém sdělení, že v řešení situace paní bude ještě něco jinak, okamžitě vypnul telefon. Pohled na manipulaci, kterou paní prochází nejspíše z vícero stran si udělejte sami.


Nejde v tuto chvíli o nezaplacenou práci ani o to, co bylo spouštěčem. Píšu zde jako příklad, protože se takové situace kolem nás dějí. Jsme s nimi v kontaktu my sami nebo někdo, koho známe. Záleží opět na nás, co s tím uděláme. Jestliže si nechceme manipulaci s námi připustit nebo se na ni nechceme dívat, je to signál k tomu, že máme ještě kus práce před sebou, abychom celý kontext pochopili.


Dosah mých kompetencí v konkrétním příběhu klientky byl pomoci v tom, aby se zorientovala ve svému procesu, spirituálních stavech i sexuálních zážitcích, které často souvisí s energií kundalini. Je to proces, kterému musíme nejdříve porozumět, protože může mít přesah do psychospirituální krize. Pokud je tato životní energie a kosmická síla plně probuzena, spouští automaticky psychické i tělesné procesy, čistí energetické kanály a pomáhá zpracovat zablokované energie v těle. Každé nevyřešené téma je jednoho dne neúprosně otevřeno a člověk je povolán k intenzivní práci. Jakým způsobem je připraven témata řešit je další cesta, ať už samostatná nebo s pomocí terapeutické spolupráce.

Pokud se do nepříjemné manipulační situace dostaneme a jsme si ji vědomi, je důležité při zpracovávání prožitku netrápit se, kdo, co způsobil, ale zabývat se tím, co nás zasáhlo a jak to prožíváme. Je to příležitost urovnat v sobě to, co se hlásí o naši pozornost.

 

ŽIVENÍ CIZÍ ENERGIE A (RE)TRAUMATIZACE


Obvykle přemýšlíme opačně. Živíme cizí energie. Plýtváme svoji sílu, pozornost a vztek vůči konkrétní osobě nebo situaci tím, že se snažíme z negativních energií a manipulace obvinit druhé. Hledejme jádro v sobě, i přestože jednání druhých není akceptovatelné, lidsky a morálně odpustitelné. Vy se zodpovídat nebudete.


Pohled do našich vztahů, partnerství, manželství, vztahu k sobě pomáhá objevit a tím připustit naše slabá místa, o který jsme nevěděli, dlouho je přehlíželi nebo si je nechtěli přiznat. Když už jsme manipulováni, tak pokud situaci dobře pochopíme a zpracujeme, může nám přinést mnoho užitečného a posílit nás.

Existují samozřejmě případy, kdy je člověk touto zkušeností doslova nebo opakovaně traumatizován. Hloubka jeho vnitřních prožitků může být emocionálně i fyzicky velmi silná. V takových případech je dobré vyhledat podporu nebo odbornou pomoc, případně neváhat nahlásit, že jste obětí sexuální či jiné manipulace.


Obdobné příběhy se často stávají i v různých náboženských spolcích, duchovních směrech a v „Guru případech“. I když nemám osobní zkušenost, nebudu daleko od pravdy, že obětmi budou spíše ženy, které pracují na zvýšení své sebedůvěry, jsou dlouhodobě bez partnera, cítí se osaměle nebo naopak setrvávají v nefunkčním, toxickém vztahu. Do stejné situace se mohou dostat i muži, kteří se v důsledku výchovy svých příliš autoritativních rodičů dostali do rukou trpké a bezohledné ženy.

Naše vnitřní témata až patologie, které žijeme ve vztahu sami k sobě přitahují jen to, co s nimi rezonuje.

Příčiny rezonance už pravděpodobně znáte jako zrcadlení toho, co si myslíte o sobě a jak se v tom cítíte. Můžete si pak lépe uvědomit zdroje svých situací, do kterých se dostáváte. Pomohou vám lépe pochopit, proč se některé situace opakují a jak je můžete změnit.

Řada nepříjemných obtíží je tu od toho, abychom lépe poznali sami sebe a proměnili to, co nás zatěžuje nebo už nám neslouží.
 

Pokud vás článek zaujal, můžete si přečíst nebo sledovat tematické články na mém blogu. Můžete nahlédnout do historie mého života, zkušeností i cesty terapeutické práce. Stačí se přihlásit k odběru novinek.


 

511 zobrazení

Comments


bottom of page