top of page
Domluva
© Osobní vlastnictví

REGRESNÍ A HLUBINNÁ TERAPIE

Regresní terapií vás vedu k sobě. V řízeném vzpomínání začínáte vidět souvislosti, cítit nebo prožívat nevědomé a potlačené informace, které se vztahují k současnosti, minulosti nebo k minulým životům. Nejedná se o hypnózu. Při terapii jste plně při vědomí. Objevují se vám obrazy z vašeho života nebo se vynořují podněty z nevědomí. V průběhu sezení často dochází k uvolnění emocí, čímž se zbavujete pocitu zátěže a dochází k úlevě. Prožitkem hlubších rovin se přirozeně otevírá prostor jiného zpracování souvislostí, než jste doposud byli schopni. Tato, mnohdy velmi spirituální zkušenost, aktivuje jiné prožívání a vztah k řešené situaci. Umí jít až do příčin.

 

Pracuji na více úrovních. Vycházím z vašeho záměru a z energie setkání. Zjišťuji váš vztah k tomu, proč jste přišli, i míru potenciálu otevřít se. Ne vždy je nutné pracovat s minulými životy. Změnu přináší také aktivace současné situace, a tím umožní restartovat nefunkční a obnovit nové. Vy sami určujete směr i hloubku.

Poznám, které části jste připraveni integrovat do života i to, zda můžeme do procesu společně vstoupit. Jsem s vámi v kontaktu i jinak než verbálně. Vedu vás, kam můžeme. Proto se nikdy nestane, že se do procesu regrese nedostanete nebo nic necítíte. Řízené vzpomínání nevychází z myšlenkových a vizuálních představ, o které se snažíte. Jde o hlubinnou práci s vaším nevědomím.

Při sezení respektuji vaši vůli a jedinečnost. Můžete mi sdělit cokoliv, co by z pohledu okolí nebylo přijatelné. Kromě řešení běžných životních témat, se ke mně dostávají i klienti, kteří prožívají sami sebe jako médium svého poslání. Člověk zde může procitnout do celistvosti nebo do svojí role, v čem je společnosti prospěšný.

 

Celý proces je o cestě k sobě a ke zodpovědnosti ke svému životu.

Prožití vnitřních programů a jednotlivých myšlenkových struktur vás vede ke změněně až k vědomí.

Častá témata:

 • Cesta k sobě jako k bytosti

 • Aktivní a potlačené emoce

 • Strachy, nejistoty, panika

 • Bolesti různých částí těla

 • Příčina nemoci

 • Profesní život - změna, potenciál

 • Partnerské rozchody

 • Úmrtí a vyrovnání se se ztrátou

 • Kontakt s vyšší pravdou (Zdroj)

 • Oddělenost, jednota

 • Minulé inkarnace

 • Vnitřní žena, muž, dítě

 • Sebedůvěra, sebeláska a vnitřní integrita

 • Jakékoliv jiné téma

bottom of page