top of page
© Osobní vlastnictví

AUSTRALSKÉ KVĚTOVÉ ESENCE

Australské květy

Australské květy a historie 

 

Australští domorodci vždy užívali květy k léčení emocí, stejně jako to dělali staří Egypťané. Podobně dlouhou tradici v užití květových esencí lze nalézt také v Indii, Asii a Jižní Americe, populární byly i ve středověké Evropě. Už v historii Hildegarda z Bingenu (12. století) a Paracelsus (15. století) oba shodně popisují, jak sbírali rosu z kvetoucích rostlin k ošetření zdravotní nerovnováhy.

 

Tato léčebná metoda byla znovuobjevena Dr. Eduardem Bachem ve 30. letech 20. století užitím anglických kvetoucích bylin. Dnešní společnost a její potřeby jsou však velmi odlišné od těch před 70 lety. Objevila se potřeba léčivých produktů, které by lidem pomáhaly vyrovnávat se s tématy 21. století, jako jsou sexualita, komunikace a spiritualita.

 

Ian White je objevitelem Australských květových esencí a vyrostl v australské buši. Jako malého chlapce ho jeho babička, odbornice v užití australských bylin, brávala s sebou do buše, stejně jako to předtím s ní dělávala její matka. S hlubokým porozuměním mu ukazovala léčivé rostliny a květy. Ian se tak naučil hlubokému respektu k přírodě a dále pokračoval na cestě stát se praktikantem, ale také průkopníkem a výzkumníkem vzácných léčebných kvalit původních australských rostlin.

 

V Austrálii najdete nejstarší kvetoucí rostliny na světě s největším počtem rostlin vykazujících nesmírnou krásu a sílu. Stejně tak je Austrálie relativně nejméně znečištěná a metafyzicky má velmi moudrou, prastarou energii. V současné době je v této zemi obrovská nová vitalita. To dává v kombinaci s neodmyslitelnou sílou země australským květinovým esencím jejich jedinečnost, díky níž se stávají součástí terapie praktikantů a lékařů po celém světě.

Účinky esencí a jejich užívání

Květové esence otevírají zdroje vedoucí k celistvosti. Pomáhají odstranit emocionální a spirituální bloky, rozvinout vyšší úroveň intuice, sebeúcty, spirituality, tvořivosti nebo humoru. Obnovování této energie má hluboký uzdravující účinek. Každá esence je vybrána jako reakce na určitý negativní stav mysli. Esence uvolňují naše přesvědčení a nashromážděné emoce.  Dodají odvahu, sílu a odhodlání jít za svými cíli a sny. Pomáhají vytvořit emocionální rovnováhu. Jejich půvab spočívá v tom, že na rozdíl od chemických látek nenarušují psychiku, ale ponechávají každému volnost zdravě se rozvíjet a řešit problémy.

Jak esence fungují?

Květové esence jsou roztoky nesoucí vzorce květů jednotlivých rostlin obsahujících

specifický otisk, který na disharmonie v člověku, ať už na jeho fyzické, citové, psychické,

duchovní nebo univerzální úrovni, působí tak, že je vyrovnává, upravuje a napravuje.

„Michaelle Small Wrightová „ 

Lidé všeobecně chápou, že všechno ve vesmíru nese určité vibrace. I květiny mají určité vibrace. Když nějaký květ zpracujete na esenci a necháte ji vstoupit do svého těla, rozvibrujete se na této frekvenci. Začne synchronizovat s dalšími buňkami a tkáněmi vašeho těla a způsobí, že ony začnou vibrovat na této úrovni. Tuto synchronizaci přirovnává k tomu, jak se chová ladička. Když uhodíte do jedné ladičky, může se stát, že se vedlejší rozechvěje na stejné frekvenci. „Leonardito cit. In Morrison 95“

Kaminski a Katz přirovnávají působení esencí k zážitku, který máte, když slyšíte nějakou velice působivou hudební skladbu. Poukazují na to, že zvukové vibrace mohou vyvolat pocity, které nepřímo ovlivňují fyziologické procesy, jako je dýchání, tep a další tělesné stavy. Moderní interdisciplinární věda nazývána psychoneuroimunologie potvrdila souvislost mezi emočními a fyzickými stavy. Dnes máme k dispozici spoustu důkazů, že pocity působí změny v hladině různých hormonů, které spouštějí biochemické reakce a ty pak opět způsobují změny ve fungování nervů, trávení, dýchání, krevním oběhu a imunitním systému.

Princip léčení květovými esencemi je postaven na představě, že podstata každého jevu má charakter vibrací a že existuje elementární rezonance mezi frekvenční povahou určitých jevů a některými aspekty lidské povahy, kterou je možné využít k obnovení její harmonie. Princip rezonance, podle něhož se energie kmitající na určité frekvenci a s určitou amplitudou odráží v podobných energiích v okolním prostředí, je základem většiny tradičních léčebných postupů. Z tohoto pohledu je klíčové pochopení toho, jak je možné k léčebným účelům využívat vibrační kód rostlin neboli květových esencí.

Proč jsou květové esence z Austrálie tak jedinečné?

V Austrálii kvete nejstarší a největší množství rostlin. Austrálie je nejméně znečištěný kontinent. Z pohledu metafyziky je to „moudrá“ země. Květové esence z Austrálie odráží sílu, vitalitu a jedinečnost tohoto kontinentu, proto jsou ve světě široce užívány a lidé si pochvalují skvělé a rychlé účinky těchto esencí.

Jak se květové esence připravují?

Ian White, objevitel esencí, připravuje všechny mateřské tinktury sám. Příslušný květ ponoří do mísy s vodou a nechá ji na slunečném svitu dostatečně dlouho, aby se životní energie rostliny přenesla do vody. Potom květy z mísy vyjme a takto vzniká mateřská tinktura, která se dále ředí. Jako konzervant se používá brandy (množství alkoholu v jednotlivých esencích je zanedbatelné).

Mají Australské květové esence nějaké vedlejší účinky?

Květové esence jsou zcela přírodní a nemají žádné vedlejší účinky. Mohou je užívat kojenci, děti i zvířata.

Jak si vyberu správnou esenci?

Pro zjednodušení výběru je již připravena řada kombinací esencí, krémů, rozprašovačů a ústních sprejů esencí, které jsou namíchány na aktuální problémy. Při výběru jednotlivých esencí se používá mnoho způsobů. Můžete si přečíst, jaký problém jednotlivé esence řeší a rozhodnout se, kterou právě potřebujete. Esenci si můžete také vybrat podle fotografií esencí, ty rostliny, které vás nejvíce přitahují (limitujte výběr na 3) a také přidejte jednu rostlinu, která vás totálně odpuzuje. Tímto způsobem lze vybrat nejvhodnější esence. Dalšími způsoby výběru esencí je kineziologie, numerologie, intuice nebo rada od praktikanta Australských květových esencí.

Má jídlo, pití nebo zubní pasta vliv na účinek esencí?

Jídlo, pití ani zubní pasta nezničí účinek esencí. Přesto se doporučuje esenci užívat s 20-ti minutovým odstupem od konzumace jídla a nápojů (kromě vody).

Jsou Australské květové esence zcela organické?

Všechny rostliny, které se používají na výrobu esencí, jsou sbírány v neznečištěných oblastech, kde se nemůžeme setkat s používáním pesticidů. Ian White musí cestovat za výrobou některých esencí tisíce mil do přírodních rezervací, které nejsou jednoduše přístupné.

Jak se květové esence užívají?

Užívají se obvykle 2x denně (ráno a večer) 7 kapek esence pod jazyk nebo ve sklence vody. Výše dávkování může být individuální. Doporučuje se květovou esenci aplikovat hned po probuzení a těsně před spaním. Naše psychika je v tuto dobu nejlépe připravena na změnu. Na emoční problémy se esence užívá 2 týdny, na fyzické problémy nejméně jeden měsíc. V případě chronických potíží se esence užívá i několik měsíců. Květové esence se mohou aplikovat i vně na postižená místa, přimíchávají se také do nosných olejů nebo do koupelí.

Osobní zkušenost s esencemi

 

Vibrační esence a zkoumání rostlin mě přivedlo k vědomí, že potřebuji více poznat jejich účinky a léčivou moc. Esence přišly v době, kdy mi po letitém růstu a náročných zkouškách připadalo, že nemohu "roztáhnou křídla". Při jejich užívání (6 měsíců), se mi v noci, nejen ve snech, začaly objevovat různé neznámé rostliny a dávaly do souvislostí absolutně nesourodé věci. Způsobovaly mi nepřetržitý vibrační stav v těle, který se musel projevit. Něco se začalo ladit. Esence jsem začala testovat.

Fascinuje mě moudrost a síla veškeré přírodní inteligence

a přenos éterické komunikace.

 

Moje první květy byly na komunikaci (Bush Fuchsia) a kreativitu (Turkey Bush), které fungovaly okamžitě. Celkově podpořili balanc mozkových hemisfér a rozproudění energie, kterou jsem potřebovala projevit. Pokračovala jsem hotovou kombinací (Meditace), kde je více květů. Její účinky velmi podpořily intuici, spojení s „vnitřním já“ a telepatií (schopností naladit se). Fungovala jsem v čistém tunelovém vidění, jednoduchosti a osvobozena od nepodstatných věcí. Další v řadě byla kombinace (Transition - změna), která pomáhá při stagnaci. Při užívání jsem začala pociťovat různá zranění a bariéry, související se strachem ze smrti a ukončením starého. Připomnělo mi to rok 2012, kdy jsem byla několik měsíců s tématem smrti intenzivně konfrontována při náhlém probuzení hadí síly (kundalini energie). S esencemi se ladila další vrstva a mohla jsem ji procházet v jemnější formě.

Jelikož probíhalo období změn, kdy jsem pečovala o maminku v posledním stádiu rakoviny a přišel rozpad manželství, pohyb byl velmi intenzivní i díky mému odhodlání jít vpřed. Inteligence květů začala ladit každé nevyrovnané místo v mých jemnohmotných tělech a jejich účinky pronikaly až do fyzického těla.

 

Každý den jsem se v přítomnosti setkávala s něčím, co mi vytvářelo nepohodlí.

Jakoby mi svítila kontrolka „musí se to opravit - přeladit“. Nepřicházely jen pocity, ale i myšlenkové pochody, které přesně ukazovaly, co se děje. Viděla jsem do jednotlivých situací, do mého vztahu k sobě i do toho, co potřebuji opustit. Bylo to tak čitelné, že jakákoliv snaha nebyla potřebná. Esence mi postupně prohlubovaly kontakt se sebou a podpořili odvahu ke změně. Nebyly podpůrnou berličkou, ale zpřístupnili mi informace a prožitek.

Hotové kombinace esencí

Hotové kombinace jsou k dostání v originálním balení z Austrálie nebo vám jejich složení připravím na míru. Každá z nich obsahuje několik rostlin, které ve vzájemné součinnosti čistí a uvolňují. Vybírejte podle toho, co teď nejvíce potřebujete nebo kam směřujete. Kombinace můžete mít v kapkách, rozprašovači, některé v krému. 

 • První pomoc (Emergency) - stres, panika, emoční a fyzická bolest

 • Hojnost (Abund) - strach z nedostatku, uzavřenost k přijímání

 • Dospívání (Adol) - rebelství, necitlivost, nepřijetí

 • Zklidnění (Calm and Clear) - netrpělivost, spěch, špatný spánek

 • Pečovatelé (Carers) - uklidnění, revitalizace, nalézání času pro sebe a obnovení vnitřní síly

 • Podpora (Boost) - odolnost, klid, pocit bezpečí, schopnost přizpůsobit se změně, uzemnění

 • Učení (Cognis) - potíže s učením, pocit přetížení, nesoustředění

 • Sebejistota (Confid) - nízké sebevědomí a sebedůvěra, ostych, pocit viny

 • Tvořivost (Creative) - zábrany a bloky bránící tvořivosti

 • Životní dynamika (Dynamis) - dočasná ztráta chuti do života, únava

 • Radiace (Electro) - ochrana před elektromagnetickým zářením

 • Meditace (Meditation) - nevyhovující kvalita meditace, psychická vyčerpanost

 • Očista (Purifying) - emoční a fyzická toxicita, emoční zátěž

 • Vztahy (Relationship) - potíže v partnerském a rodinném vztahu

 • Sexualita (Sexuality) - strach z intimity, nekvalitní sexuální prožitek

 • Solární (Solaris) - chrání proti slunečním paprskům, strach z ohně

 • Změna (Transition) - strach z neznámého, ze změny, uvíznutí, stagnace

 • Cestování (Travel) - nevolnost, nervozita a strach při cestování

 • Žena (Woman) - hormonální nerovnováha, mentstruační potíže

 • Muži (Mens) - trpělivost, otevřenost, propojuje s emocemi a jejich vyjádřením, navázání vztahu s otcem

 • Smyslnost (Sensuality) - obavy z fyzické a emoční intimity

 • Vyčištění prostoru (Space Clearing - spray) - nepříjemné a disharmonické prostředí

Květové esence a děti

 

Spolehlivě pomáhají při tíživých zážitcích, s nimiž se setkáváme na klikaté cestě kojeneckým věkem, dětstvím a dospívám. Děti na léčbu květovými esencemi reagují velice rychle, protože mají (na rozdíl od dospělých) sklon vyjadřovat otevřeně vše, co cítí. Jsou pro ně šetrné a bezpečné. Níže uvedené informace jsou čerpané z knih „Happy Healthy Kids“ autor Ian White, „The Essence of Woman“ autorka Annie Meredith a ze zkušeností Martiny Smíškové, zprostředkovatelkou esencí v České republice.

Péče o novorozence

Mnoho novopečených rodičů má obavy o své miminko. Nevědí, jak ho držet, proč pláče, kdy má hlad, kdy chce spát a jak ho utišit. V tomto případě vám poslouží namíchaná esence z Bush Fuchsie a Calm and Clear esence. Pomůže vám s koordinací a umožní spojení s vaší intuicí. Budete cítit větší sebejistotu. Tato kombinace esencí je vhodná pro oba rodiče.

Kojení

Nejvhodnější strava pro kojence je mateřské mléko, obsahuje vše, co miminko potřebuje. Mléko má vždy vhodnou teplotu a je pořád k dispozici. Miminko ho snadno stráví a ochrání ho proti infekcím a případným alergiím. U kojení musí být maminka uvolněná a plně se soustředit na danou činnost. Calm and Clear sprej navodí příjemnou atmosféru na kojení. Jak maminka, tak miminko se budou cítit uvolněně a klidně.

Aura novorozence

V některý zemích je novorozenec po dobu 6ti týdnů pouze v domácím prostředí, nepřijde do kontaktu s okolním světem. Děje se tak, protože aura novorozence je otevřena 6 týdnů a snadno přijímá negativní energie ostatních lidí. Hned po narození aplikujte na temeno hlavičky 7 kapek Fringed Violet esence, která auru uzavře a nedovolí přístup jiných energií. Tuto esenci můžete také aplikovat i později, je-li vaše miminko vystaveno velkému shluku lidí.

Masáže a doteky miminek

Dotek je základní potřeba dětí i dospělých. Je důležitý k přežití jedince. Když miminko chováte a hladíte, daleko rychleji s ním navážete spojení. Nevěřte teorii, že ho rozmazlíte. Během prvního roku života se děti učí, jak vypadá láskyplný vztah. Masírováním úžasně uklidníte své miminko, je vhodné zvláště po koupeli, před spaním. Použijte k masáži Emergency krém (když miminko často pláče) nebo Calm and Clear krém (pro celkové zklidnění miminka). Lehce masírujte miminko od hlavičky dolů.

Očkování

Během prvních let života vašeho dítěte budete muset udělat rozhodnutí, jaké očkování budete požadovat. Rodiče chtějí samozřejmě udělat to nejlepší pro své dítě, ale není jednoduché, jakému očkování se podrobit. Očkování nezaručuje obranu proti nemocem. Ve většině vakcín jsou další nežádoucí látky, jako například rtuť a další těžké kovy, které se používají jako konzervanty. Když se už pro očkování rozhodnete, je vhodné užívat Emergency esenci několik dní před a po aplikaci. Potom podávejte Purifying esenci po dobu jednoho měsíce. Tato esence dokáže odstranit nežádoucí chemické látky z těla. NIKDY nenechte své dítě očkovat, když má teplotu nebo se necítí dobře. Kombinace se užívají i při očkování dospělých.

Cestování

Cestování je většinou noční můra pro spoustu rodičů. Děti zlobí a nechtějí být připoutáni na jednom místě. Travel esence se doporučuje podávat několikrát během cesty po 1 hodině. Bush Iris esence, která je součástí této kombinace esencí, pomáhá přizpůsobení se nové časové zóně, Paw Paw a Crowea zabrání pocitu nevolnosti a žaludečním obtížím. Pokud je to možné, dělejte zastávky po 2 hodinách a nechte dítě proběhnout, aby se zbavilo nahromaděné energie.

Slunění

Rodiče často mají obavy o své dítě, které se vystavuje slunečním paprskům. Bojí se, že dostane úžeh nebo se spálí. Děti potřebují dostatek sluníčka. Ze slunečních paprsků čerpají vitamín D, který je důležitý pro vývoj imunitního systému. Než vyjde vaše dítě na sluníčko, aplikujte Solaris esenci, která chrání kůži před spálením. Tuto esenci je vhodné také podávat po slunění.

Hyperaktivita

S hyperaktivitou u dětí se setkáváme stále častěji. Děti potřebují jasné, stručné instrukce. Cognis esence se používá pro hyperaktivní děti, obsahuje Jacarandu, která napomáhá soustředění, Bush Fuchsie vyrovnává levou a pravou hemisféru, Paw Paw pomáhá vstřebávat nové informace a Isopogon je úžasný na paměť.

Antibiotika

Užívání antibiotik v dětství může vést k možnosti výskytu astmatu v pozdějším věku. V případě, že vaše dítě muselo užívat antibiotika, aplikujte Purifying esenci, která zbaví tělo nežádoucích látek.

Bolest ouška

Jako rychlou pomoc zvolte Emergency esenci, můžete také rozetřít několik kapek této esence za ouškem. Některé děti mají chronickou infekci oušek, což může ovlivnit jejich sluch. Bush Fuchsia je velice efektivní v těchto případech. Jestliže má vaše dítě často bolesti oušek, zapřemýšlejte, zda ve vaší rodině nejsou hádky.

 

Esence a očkování

V případě, že se pro očkování rozhodnete, doporučuje se užívat následující esence. Minimálně 5 dní před očkováním se užívá esence Emergency - První pomoc na celkové posílení organismu. Dodá pocit zklidnění při jakékoliv stresové situaci. Může se podávat každou hodinu do té doby, než se obnoví pocit vyrovnání a pohody. Používá se také před zkouškami, návštěvou zubaře a lékaře. Při nachlazení, rýmě a kašli dodá pocit úlevy. Hned po očkování se aplikuje esence Purifying - Očista po dobu jednoho měsíce 7 kapek ráno a večer pod jazyk. Jedna lahvička stačí na měsíční užívání. Tato kombinace odvádí toxické látky z těla.

Vyčistí emoční odpad a zbaví fyzické toxicity. Dodá pocit úlevy a uvolnění.

Příprava esencí na míru

 

Připravuji esence osobně nebo po telefonické konzultaci na dálku. Tento způsob práce s energetickým polem vyžaduje vaši otevřenost a vnitřní integritu, abychom společně získali informace, které potřebujeme.  

Osobní kontakt probíhá často v kombinaci s jinou terapeutickou činností. Podle potřeby pracuji s uvolněním emocí, vhledy do současné situace či regresními vstupy. Výstup a prožitek určí složení a povahu vybraných esencí. 

Můžete provést také vlastní výběr na základě potřeb a svojí intuice. Pro rychlý nástup účinků doporučuji zaměřit se na jedno téma, nebo to, co vás momentálně tíží a kam potřebujete směřovat. S esencemi se dějí různé příběhy a vítám vaše zkušenosti. 

Domluvte si termín osobní konzultace, napište mi nebo zavolejte.

GALERIE KVĚTŮ - poskládejte si svoji kombinaci. Najdete zde povahu každého květu. Dejte spíše na první pocit, jak na vás květ působí. Velmi nepříjemnému květu věnujte naopak více pozornosti.

Účinky esencí
Osobí zkušenost
Hotové kombinace
Květové esence a děti
Příprava esencí
Učinky kvetových esencí
Galerie květů
Esence a očkování
bottom of page