ZKUŠENOSTI KLIENTŮ

 

Ondra - Iboga se mnou začala mocně pracovat už před prvním užitím...

Prostředí bylo velice příjemné. Dobře zvládnuto po odborné a technické stránce. A super lidský přístup. K samotnému průběhu. Na propojení s Ibogou jsem několikrát meditoval už před ceremonií. Ze všeho nejdříve jsem začal cítit proudění energií po celém těle. Po první dávce se začalo měnit vnímaní času a zvuky byli deformované. Téměř současně přišly vize. Na cokoliv jsem pomyslel, tak mi Iboga ukázala, kde se to ve mně vzalo a jakou to má příčinu. Všechny věci k řešení co jsem si připravil a mnohem víc.  Obrovské množství aha momentů, radosti a euforie. A potom přišlo čištění v dosud nečekaném množství a intenzitě. Iboga mi začala strhávat jednu masku za druhou, bořit moje vzdušné zámky a iluze. A do toho to čištění znova a znova a znova. Vyšla ze mě i jakási temnota, asi temný rituál v minulém životě. Návaly tepla se střídaly se zimnicí. Bylo to velmi náročné a byl jsem rád, když už byl konec. Nepovedlo se mi po tom usnou, a to mi taky moc nepřidalo. Z druhé noci jsem měl obavu, a vůbec se mi do ní nechtělo. Ale přes den jsem se srovnal a večer už to bylo v pohodě.

Druhá noc byla o poznání poklidnější. Čištění probíhalo vesele dál a objevování sebeklamu taky. Došla mi spousta věcí. Přepadl mně smutek a deprese. Ke konci se mi povedlo i usnou a trochu se prospat. Ráno jsem měl ze sebe celkem deziluzi a bylo mi i fyzicky špatně. Vše se zlomilo závěrečným bubnováním, už prvním úderem se ve mně probudila mužská síla. Přestal jsem kňučet a začal konat. Cesta domů probíhala harmonicky a poklidně. Přestal  neustálý proud myšlenek a nastal hluboký klid. Zpátky do běžného života se mi vracelo těžko, ale naštěstí jsem měl delší dovolenou. Všem doporučuji si vzít víc jak jeden den volna. Co je u mě nového? Dokázal jsem odejít z práce co mně ubíjela a obrovsky se mi ulevilo. Iboga je mocná a silná rostlina, která si zaslouží náš respekt a úctu. Byl to velice silný a transformující zážitek a moc za něj děkuji.

Petra - Setkání s Ibogou považuji za přímou cestu k poznání zákoutí duše a především za velkou příležitost pochopit příčiny osobních problémů a léčit je…

Díky jasnému kaleidoskopu emočně náročných a někdy i značně nepříjemných obrazů z dětství jsem mohla nahlédnout na kořeny mých četných strachů, úzkostí a nejistot. Tragikomická forma tohoto sdělení mi ukázala, jak mě stále nepřímo ovlivňují, deformují mysl a mé rozhodování …Až jsem se musela smát, jak je to jednoduché a osvobozující, když vidíte jakoby za sklem, jak fungujete… A co ještě? Zvláštní transcendentální zážitek, kdy mě rostlina skrze paměť a zkušenosti mého srdce dokázala fyzicky a citově propojit s událostmi života lidí na jiné planetě, kde došlo k jejich velkému utrpení..Měla jsem pocit, že mi praskne srdce a chvíli jsem ho viděla mimo sebe. A jak se mám ? Mým původním záměrem bylo zbavit se závislosti na cigaretách. Nekouřím a myšlenky na ně mě prostě nenavštěvují …Většinou cítím klid, opustilo mě hektické konání, jsem jaksi „zpomalená“ a často se přistihnu jako nestranný pozorovatel vlastních pocitů a myšlenek. Pak se směju… Nejvíce ale mám pocit návštěvníka na naší matičce Zemi.

David - Iboga pro mě byla velice náročná ceremonie...

Umožnila mi nahlédnout do minulosti na to co se mi v životě stalo i na to jakým způsobem jsem do té doby žil. Uvědomil jsem si jak na lidi může působit to jak se chovám. Iboga mi přesně přehrála určité situace i s vysvětlením toho co a proč se tam stalo. V rámci ceremonie jsem prožil hodně nepříjemných stavů, jak psychických tak fyzických. S odstupem času (cca 2 měsíce) hodnotím ceremonii velice kladně, zlepšily se mi vztahy s rodinou, mám větší míru pochopení odlišných názorů, Iboga mi ukázala jaké mám slabé stránky a na kterých bych měl zapracovat, získal jsem určitý nadhled a více si uvědomuji co dělám a říkám.

Robert - Iboga mě začala přitahovat asi půl roku před ceremonií. Na Ibogu jsem přijížděl zcela vyčerpaný, unavený až fyzicky paralyzovaný, díky fyzickým potížím, které mne provázely více jak rok...

Měl jsem potíže vyjít i několik těch schodů do prvního patra. Psychicky jsem byl na tom taky velmi bídně. Cítil jsem vztek, zlost, marnost, beznaděj, strach. V každodenním životě už jsem nebyl schopný téměř fungovat… Mohu říct, že jsem už počítal dny a hodiny, než nastane den, kdy na Ibogu odjedu.


Samotný dvoudenní proces byl velmi náročný, hlavně fyzicky. Protože mi bylo po první noci od žaludku, a také celkově fakt špatně (hodně krát jsem v noci zvracel), byl jsem rozhodnutý, že do druhého večera už nezůstanu, že se sbalím a odjedu. Do večera se to však zlepšilo. Cítil jsem se později lépe, a nakonec jsem šel i do druhé ceremonie. Iboga mi odpověděla na moji otázku, která souvisela s mým záměrem. Ukázala mi situaci s mojí mámou z jiného úhlu - z jejího úhlu, abych mohl pochopit. U Helenky jsem měl během celého procesu velmi intenzivní a hezký pocit péče a starostlivosti. Cítil jsem se velmi bezpečně a vědě jsem, že jsem na správném místě. Děkuji.

 

Během ceremonie jsem měl několik vizí, hlavně vize spojené s mým strachem. Velmi důležitý okamžik byl však až po dvoudenní ceremonii. V neděli odpoledne, těsně před mým odjezdem. Helenka cítila, že je potřeba, abychom spolu ještě „něco udělali“. Pomocí intenzivního dýchání mně Helenka vedla až do okamžiku, kdy jsem začal hluboce plakat a cítil jsem elektrické výboje po celém těle. Tímto se ve mně spustila, aktivovala schopnost, díky které jsem v následující den byl schopen pomocí vědomého, intenzivního a hlubokého pláče, uvolňovat vnitřní traumata (nebo jejich část). Prožitky, které byly v těle (tělech) uloženy z minulosti. To vnímám jako nejdůležitější aspekt celého víkendu. Následující den byl úžasný. Nesčetněkrát jsem byl schopen, jen pomocí myšlenky, ihned spustit hluboký očistný pláč, který měl souvislost s nějakou bolestnou vzpomínkou. Velmi zajímavé na tom bylo to, že jsem vnímal, že tato schopnost je mi zcela vlastní a je přirozenou součástí mé Bytosti. Ten pocit byl úžasný, ta jistota a samozřejmost. I v dalších dvou dnech jsem cítil propojení s kosmickým vědomím, mé vědomí se rozšířilo. Intuice se prohloubila. Stoupla má sebedůvěra a prohloubila se mi také moudrost :) Cítil jsem to tak. Dnes, po 6 ti měsících, to vnímám stejně.

 

Na den nebo dva se mi zcela zastavil nikdy nekončící tok myšlenek. Bylo ticho. Úžasné. Také na těle, na energetických centrech jsem cítil klid. To byl velmi důležitý prožitek, protože když zažijete stav 0, stav vnitřního emočního klidu, můžete později snáze a přesněji začít pozorovat, poznávat své tělo, energetická centra, emoce… Velmi důležité.

Také, když jsem si lehl, byl jsem schopen během několika vteřin, dostat se do hlubokého relaxačního stavu, stavu rozjímání. V tu chvíli jsem cítil regenerační proces těla, obnovu vitality „dobíjení baterek“. V tomto stavu jsem také objevil jakýsi vnitřní dialog s mým tělem, které se mnou komunikovalo pomocí jakýchsi jemno hmotných vnitřních pohybů. Těžko se to vysvětluje, a sám jsem toto hlouběji neprozkoumal.

 

Také mi přicházely informace týkající se jakési mé léčitelské schopnosti - práce s emocemi u ostatních lidí. Vnímal jsem určité pocity a informace, týkající se této mé schopnosti a možností, které jsem opět viděl jako mé zcela vlastní.
 

Tehdy jsem zažíval určité, asi částečné propojení se sebou, se skutečnou Bytostí, která obývá toto tělo, a která nyní píše na klávesnici… Po šesti měsících hodnotím ceremonii s Ibogou, spolupráci s Helenkou a následující dny po Iboze velmi přínosné. Čerpám z nich dodnes. Mohu říct, že vnímám a rozlišuji období před Ibogou a po Iboze. Také je potřeba říct, že Iboga byla jakýsi určitý střípek do celé skládačky, a díky mnohaleté vnitřní práci na sobě, jsem byl v pravou chvíli na pravém místě – na ceremonii s Ibogou.

 

Abych to shrnul. Iboga mi pomohla uvolnit určitou část mých emočních, energetických bloků. Hodně mi ulevila, a na chvíli umožnila rozšířit vědomí, dotknout se mého skutečného kosmického potenciálu, propojit se sebou samým tak, abych s větší jistotou mohl pokračovat dál, na mé cestě k naplnění mého poslání zde. Děkuji.

Markéta - Upřímně, vracelo se mi dost těžko...

Moje duše si našla ve zvláštním zpomaleném stavu na pár týdnů tolik potřebný klid a snad jsem si dokázala trochu odpočinout. Ještě stále mě udivuje, jak to bez zbytečných komplikací a dobře vzalo moje okolí :) To mi dost pomohlo.

Ne všemu, co se událo, úplně rozumím. Vědomí, které se se mnou na chvíli propojilo, mi ukázalo náš svět a dalo mi pocítit přítomnost Boha. Pochopila jsem klam naší mysli poutající nás do obav, strachu a nejistoty. Zvládat svoji mysl, své ego, teď cítím jako úkol, který je však s plynoucí dobou stále těžší. Nicméně neztrácím optimismus :) Hlubokým a neuzavřeným zážitkem zůstává ten okamžik, ze kterého jsi mi musela malinko pomoct ven. Pohled na ten zbídačený utrápený kousek mne, naříkající schoulený do klubíčka, léta ztracený a zvržený, ponechaný bez pomoci, co jen se zoufalstvím opakoval „jsem tak slabá“  mi skoro prorazil hrudník. Nezmohla jsem se v tom okamžiku na nic jiného než stejně zoufale prosit Ibogu, aby se do odstraňování nánosů na mé hroudě problémů nepouštěla. Její laskavost a pochopení bylo okamžité.

Nemohu zapomenou na vědomí, kterého jsem se na chvíli stala součástí a celou svoji bytostí toužím po opakovaném propojení. Jen si uvědomuji, že nepřipravená tam nemohu. Pokusím se spojit a vyhojit svoji duši, a i když ještě nevím jak, věřím, že se mi to s pomocí Boží podaří. Dalším produktem mého výletu je přetrvávající pocit, že už nemohu jíst zvířata. Zatím jsem zcela odmítla pouze savce, ale co přinese čas uvidím. Stejný problém se vynořil s léky. Musela jsem vysadit letrox (štítná žláza) i estrogen (přechod).

Michal - Do mého prvního setkání s Ibogou jsem šel se záměrem odbourat hlubší strachy a stát se silnějším člověkem...

První noc začala dobře, velmi záhy se rozvinulo přede mnou pásmo obrazů z mého života od blízké budoucnosti až do útlého děctví, jeden obraz střídal druhý v obrovské rychlosti prakticky celou noc až do rána. Jakákoli nezpracovaná emoce se vyjevila v pásmu a musela být znova odžita , prakticky všechny obsahy obrazů se týkaly rodinných vazeb. Vše šlo hladce, bez větších zádrhelů jsem odžil celé pásmo až mi nad ránem zůstal jeden obraz, který jsem odžít neuměl. Upadl jsem do stavu naprosté deprese, rezignace a temnoty, stav se nezlepšoval, nemohl jsem s tím za žádnou cenu pohnout celý následující den, až v předvečer druhého dne se ze mne nezadržitelně začaly řinout emoce. Znovu jsem našel svého otce, kterého jsem v sobě celý život postrádal. V naší rodové linii se tento otcovský odkaz přerušil dvě generace zpět, nyní byl můj otec opět ve mně. Druhá noc začala prakticky tam, kde skončila první, brzy jsem upadl do té nejtěžší temnoty a deprese jakou si lze představit, při otevřených očích jsem chápal všechny oblasti mého života jako by byly před zhroucením se a smrtí, se zavřením očí jsem viděl obrazy z věku 3 let nebo výjevy pekla a smrti, bezradně jsem setrvával v tomhle stavu až do poledne druhého dne. Ani naprostá rezignace nebyla východiskem, tím se ukázala nakonec jen technika dechu, soustředil jsem se jenom na nádech a výdech, bylo to jediné co mě udržovalo živého, vše ostatní umřelo. Po čase jsem ucítil jak nasávám živou energii nosem, začalo do mne vstupovat nové vědomí, zároveň se ze mne začaly řinout emoce, vylévaly se poslední zbytky starého ega, později jsem začal nabývat zpátky vědomí sebe sama až nakonec jsem byl zpátky v našem světě. V mém vědomí nastalo ticho, nebylo žádné ego, žádné myšlenky, byl jsem jenom vědomí. Bylo nádherné procházet se následující slunečný den parkem a jen se bezmyšlenkovitě dívat. Jsem přesvědčen, že nyní mohu s vyšším vědomím začít žít svůj život opravdu jinak.

Vendy - Jednoznačně můžu říct, že setkání s Ibogou bylo tím nejsilnějším zážitkem života...

Celý proces byl velmi bezpečný, Iboga dodávala pocit bezpečí právě tím, že jasně ukázala, že vše co se děje je jen odrazem nás a půjde tak hluboko a daleko jak my sami dovolíme. Neudělá nic za nás, nemění nás, to my. S tímto pocitem jsem se plně odevzdala celé terapii a pátek si přímo ‚sekala‘ cestu svým podvědomím. Zpracovávala jsem vzorce a programy. Dívala se na film života, zastavovala tento film u situací, které jsem chtěla lépe pochopit nebo vědomím rozpustit. Kutala jsem v dolech mého podvědomí, zpracovávala svůj záměr. První den procesu byl velmi náročný, šla jsem do něj s několika záměry, proto se témat objevilo několik. První den jsem nezvracela, ale cítila jsem, že mě to tlačí v žaludku a přála si zvracet, dávat to ven. I když jsem vnímala pocit bezpečí, měla jsem trochu obavy prožít další náročnou noc se svým podvědomím, bylo toho tolik co jsem otevřela. Nicméně jsem vnímala důležitost dokončení terapie a vešla s důvěrou do druhé fáze. K velkému překvapení byla tato část velmi jemná, lehce jsem zametala poslední střípky témat, zvracela a uklízela v těle i hlavě. Po tom všem jsem se ocitla v nádherné prázdnotě, lehkosti, jako ve vesmíru. Plakala jsem dojetím a cítila blaho v každé svojí buňce. Od katarze k blaženosti, nádherný proces, který ještě teď dobíhá. Několik dnů po Iboze jsem zažívala svoji křehkost, klid a prázdnotu. Nebylo ve mě nic. Postupně se tento prostor začal zaplňovat, ale velmi jsem si vybírala čím a kým se zaplní. Cítím se lehčí, cítím potenciál toho NIC a také vnímám věci v širších souvislostech. Děkuji za tento zážitek sobě a průvodci, který mě doprovázel. Vytvořil krásné bezpečné prostředí a péči, která celý proces ještě umocnila.

Jana - Neviem či dokážem popísať ako sa zmenil môj pohľad na svet, asi najviac to ovplyvnilo ako sa zmenil môj pohľad na mňa samú...

Zrejme si už nespomenieš že keď som k Tebe prišla a Ty si otvorila dvere, ja som mala okamžite pocit že tam máš zviera a to na mňa vybehlo. Samozrejme si zvieratko nemala, ale ja som vďaka Iboge pochopila, prečo tak dobre rozumiem zvieratám a prečo od malička túžim mať kravu :) je to fakt smiešne keď to takto napíšem, ale naozaj to tak bolo – starí rodičia chovali kravy, moje prvé kroky každý víkend smerovali najskôr k nim, na jar mávam nutkavý pocit sa zohnúť a spásať čerstvú trávu a mladé lístky, fakt to znie šialene, ale moji najbližší to o mne vedia. Iboga mi ukázala že som bola množstvo zvierat a najväčší pocit šťastia som zažila keď som si spomenula na kúsok života kravy. A spýtala som sa či som bola iba zvieratá, potom mi ukázala že som bola aj veľmi významný panovník, až sa mi nechce veriť že zrovna ten, a odporovala som že skôr niekto z Anglicka a ona povedala že aj tam. Zrejme preto tiež pôsobím na ľudí vo svojom okolí ako prirodzená autorita a nikdy nejdem s davom :) Chcela som sa dozvedieť prečo sa nedokážem odpútať od svojho muža, ukázala mi že sme vlastne jedno vedomie rozdvojené do dvoch tiel. A potom zomrel mojej kamarátke/kolegyni manžel v tú prvú noc a ja si stále myslím že som to vnímala, lebo niekto mi dýchol do tváre a chodil okolo mňa a že prišiel za mnou a mala som v to ráno najskôr pocit že zomrel kvôli mne, aby mi ukázal že čo vlastne ja riešim za sprostosti vo svojom vzťahu, toto je ozajstný problém a bolesť…. v tú noc mi ešte Iboga položila otázku čo viem najlepšie robiť: moja odpoveď bola vcítiť sa do druhého a nachádzať riešenia, lebo to naozaj viem fakt až moc dobre – teda hlavne u druhých. Niekedy cítim strašnú bolesť toho druhého, až fyzickú vnútri a rýchle nachádzanie riešení mi ide aj v práci, aj rady druhým viem poskytnúť pohotovo ak treba. Netuším kde sa to vo mne berie, ale je to fakt. No a keď som teda Iboge odpovedala, opýtala sa ma, tak prečo to nerobíš? Ja som dosť uzavretý jedinec a nevyhľadávam spoločnosť ľudí, necítim takú potrebu. Fakt som najradšej sama asi. V každom prípade ranná facka po prvej noci v podobe smrti niekoho blízkeho so mnou otriasla. A ďalšia facka prišla druhú noc, keď Renátka (tak sa tuším volala) bojovala so svojimi démonmi a ja som jej chcela nejako pomôcť a celú noc som myslela iba na ňu. To sú naozajstné trápenia. Zaujímavé bolo v jeden moment v noci keď som prechádzala okolo nej cestou z wc a narazila som na ako keby silové pole pri nej, priam som cítila ako ma to odhodilo späť. Pri Renátke som si uvedomila aká som vlastne ničotná a zbytočná a že tu nezmôžem vôbec nič.

Prvé týždne po som bola v stave akejsi eufórie a aj moja najlepšia priateľka bola dosť sklamaná, lebo som nebola schopná o tom rozprávať ešte veľmi dlho. Vlastne mám pocit že som jej toho moc o mojom zážitku s Ibogou ani nepovedala :) hlavne to že som bola krava :)

Mám pocit že sa mi otvorili oči a vnímam svojho muža inak ako doteraz, bohužiaľ už druhý krát keď som bola odhodlaná sa konečne rozviesť, zomrel niekomu blízkemu manžel. Neviem čo si mám o tom myslieť, ako si to mám vyložiť, na náhody akosi neverím. Ešte som aj v tom veku kedy si čoraz viac uvedomujem samu seba, že by som chcela niektoré veci robiť inak a bez toho, aby som brala ohľad na niekoho, kto na mňa ohľad neberie, takže túto vec stále nemám vyriešenú. Plne si uvedomujem že takto to ďalej nejde, chcem sa odpútať, ale stále mám pocit že keď sa rozvedieme, bude úplne sám a aj napriek tomu aký je to blb, je mi ho ľúto.

 
 

MartinSednul jsem si k Vám na Astrovíkendu v Brně minulou neděli. Probrali jsme hodně věcí, ale především to, že se nedokážu odpíchnout...

Namíchala jste mi kapky a začaly se dít věci. Je to fajn. Vybíhají na mě věci hlavně na netu, abych se dovzdělal a začal používat. Abych toto a abych tamto. Zpočátku jsem nevěděl na co dřív reagovat, ale chce to zdravý odstup a odfiltrovat nějaký ten odpad. I ve vztahu se něco děje. Mamka však dál jede svou, ale to je její volba. Ještě jednou děkuji za úžasné kapky.

 

Andrea - Musím říct, že poprvé za celou dobu cítím, že esence se mnou pěkně cvičí... :)

Jak jsem od Vás jela autem domů, tak jsem byla ještě z toho celá rozrušená a na vlakovém přejezdu, kde jsem čekala, jsem si kápla „odpolední dávku“. Do dvou vteřin se mi všechno vrátilo a já dostala nějaký emoční záchvat a řvala jsem až domů, opravdu z hloubky tak, jak jsem už dlouho nebrečela, šlo tam všechno, přítel, rodiče, atd. Asi jsem to potřebovala, protože se mi pak ulevilo :) Druhý den jsem se  dostala znovu do stavu, kdy jsem mluvila se svým vnitřním dítětem a opět šly hodně emoce ven. Poprvé jsem také cítila, že mám ochranu v podobě anděla, který chrání i to mé vnitřní dítě, tak to bylo moc hezké :) Cely víkend jsem se cítila špatně, hodně slabá, bez energie, mimo, jak na nějakých práškách, ale od pondělí už jsem se cítila normálně. Ten den se odehrála hodně zajímavá věc, která pro mě měla velký význam, a to je to, že jsem řešila náš vztah s expřítelem a ten mi řekl všechno pěkně od plic a upřímně (ale přitom hezky),  jak jsem k němu byla odtažitá, jak cítil ze ho nepustím blíž, jak ho odstrkuji, vyháním, ignoruju, jak v podstatě nechci, aby byl blízko mě, a jak mu nevěřím a přitom po něm chci vážný vztah, když se chovám takhle a uvědomila jsem si, že je to pravda, opravdu jsem se k němu nechovala hezky, ale odmítavě, a proto vlastně chápu, že nechtěl plnohodnotný vztah či něco víc. Nevrátili jsme se k sobě, ale taky oba víme, že nám nejde na sebe jen tak zapomenout, že tam je něco, co nás nechce pustit,  takže co bude dál, netuším, ale řekl mi vlastně přesně to, co jsme řešili v terapii spolu, tak se mi to vše jen potvrdilo. Takže ve výsledku cítím, že se něco děje a já si začínám uvědomovat, kde bych měla na sobe více pracovat, tak snad se mi to bude dařit:)

Šárka - Kombinace Woman – mám pocit že jsem si udělala zase trochu pořádek /Ražoňka/...

V práci jsem razila, abychom měli trochu finanční odměny a bylo :) Samozřejmě i pro ostatní, což jsem ráda. A  ve vztahu jsem byla tak přímá, otevřená pravdivá, až jsem se trošku lekla, jestli toho mého chlapa nevypudím :)  a ptala jsem se sama sebe, kam to až půjde, a cítím to jako super.

Ilona - Je to neuvěřitelné. Mám silné situace a sebereflexe. Především z nacházením hranic...

Je to opravdu síla a pouštím a opouštím i dlouholeté vztahy. Vidím ve vyhrocené situaci, co jsem například své dceři udělala a jak se cítila. Po omluvě a popovídání si o této situaci s dcerou, se mi to ve vztahu s ní mění :) V noci mívám divoké sny a několik, ale to neřeším, protože vím, že se mi odstraňují moje hluboké strachy. Jsem stále někým až nesmyslně konfrontována, ale vím, že se mi tak  řeší moje strachy a náhle svoji pozici v práci celkem zvládám :) Mám chuť se vzdělávat a posunovat. Dělám divné věci, které mě přivádějí do průšvihových situací, ze kterých bych dříve měla velké strachy a obavy z nezvládnutí, a jak to asi dopadne. A to se mi děje s tím, že vidím, že to prostě nějak dopadnout musí a nějak se nebojím a nejsem úzkostná. Mám chuť nesetrvávat v omezujících vztazích, ale bez zlostí či vin – dřív jsem to tak neměla, i kdyby na mě ten člověk dříví štípal. Byla bych věrná a za „pohlazení“ věrně se držet toho člověka i vzorců chování.  Potvrzuji tlaky a pálení v krku, na které jsem byla upozorněna – ty začaly hned. Je fascinující proměnlivost života a je dobré vnímat tu rozmanitost a zvládnout na ni reagovat beze strachu či rigidity. Darem je ji vidět a vnímat :) 

Jana - První 3 dny jsem občas cítila tlak v oblasti 3 oka a měla jsem pocit, jakoby „ovíněná“...

Co mě hodně překvapilo, bylo to, že jsem si pamatovala po probuzení sny. V poslední době jsem spala a jen zřídka jsem si nějaký sen pamatovala, a pokud ano, tak ten sen moc optimistický nebyl. Spíš jsem z těch snů měla pocit tíhy, únavy, lítosti  a staré bolesti duše. Hned druhý den se mi zdál sen ohledně mé Duše. Jako kdyby mi někdo načetl moji duši a kdy, co dělala. Byly mi sděleny nějaké informace (už si přesně nepamatuji). Vím, že to bylo napsané na papíře A4 a končilo sdělením, které roky jsou pro mě důležité. Přes den mám někdy pocit  větší tíhy oblasti krku a nesoustředěnosti, něco na způsob lehkého alkoholové opojení. A  v uších mi stále hučí, ale konečně se mi vrátila moje radost a lehkost bytí.  Ohledně těla mám pocit, jako kdybych odpuchala:) Snad i kila půjdou dolů, které jsem za poslední 2 roky nabrala, když jsem procházela temným a bolestným obdobím uvnitř sebe. 

Romana - Tinkturu jsem začala brát v pátek ráno. Zajímavé a hezké bylo, že jsem vnímala jejich účinek a vibrace už ve čtvrtek, kdy jsem si je vyzvedla na poště a postavila na oltářek...

V pátek v noci po filmu Jíst Meditovat a milovat jsem měla procesy čištění minulosti, a to konkrétně vztahu k sobě ve vztahu k bývalému muži a otci mojí dcery a k vztahu k ní. Hodně jsem plakala a přijímala sama sebe v těch situacích, které se mi vracely. Cítím, jak postupuji do svého středu s lehkostí, s radostí, jsem schopna říct, jak věci jsou, a jak je vnímám i v běžném životě a ne jen když mám někomu pomoci. Dnes jsem cítila, že si mám vzít i kolem poledne. Vše probíhá tak, jak jsem vnímala, když jsem se na Vás obrátila a hlavně po hovoru s Vámi.

Zuzana - Kapky jsou úplně super. Je mi krásně a volně a svobodně najednou...

Taky si všímám strašných maličkostí kolem sebe, které mě neustále těší, a uvědomuji si, jak je vlastně svět krásný. Byla jsem řešit formality skrze novou práci. Všichni na mě byli všude strašně milí a na zaučení mám prý nejklidnější a nejpozitivnější holku z oddělení. No mám před sebou ještě hodně práce na sobě, ale snad to zvládnu. Děkuji Vám moc za vše, ani nevíte, jak moc jste mi pomohla.

Míša - Tinktura změny byla velmi prospěšná. Pomohla mi odpoutat se...

Mám australské květiny opravdu moc ráda :) Krizovka Emergency je pro mě ovšem stále bezkonkurenční, pomáhá mimo jiné na nespavost i při tělesných potížích.

Hana - Účinek mohu potvrdit. Měla jsem potřebu setkání se svým exmanželem...

Hned v pondělí jsme měli schůzku. Původně jsem mu chtěla říct, jak ho rodina potřebuje a místo toho jsem mu řekla, že jsem mu vděčná, že našel sílu a odešel. O svých pocitech se nechtěl vyjadřovat, prý žádné nemá, nic necítí, samá negativa. Já jsem cítila, že jsem už úplně někde jinde. Věřím, že se mi podaří smutek překonat.

HELENA HUDEČKOVÁ

TEL: +420 774 436 304
EMAIL: helena@riserostlin.cz

© 2019 by HELENA HUDEČKOVÁ