top of page

MŮJ PŘÍBĚH A SMĚR

Prošla jsem nespočet životních mezníků, změn, pádů a vzestupů. Začala jsem spontánně prožívat rozšířené a mystické stavy vědomí, což mi umožnilo žít život jako jednu velkou hru a inteligenci. Tyto zkušenosti a zážitky daly mému životu hluboký smysl a nový rozměr.

Věnuji se transformačním procesům, terapiím a osvětě. Prostřednictvím sebe a mých činností otevírám vědomí růstu a změn. Jdu směrem odkrytí podstaty kým jsme a jaký je smysl naší existence. Vědomí otevírá, transformace přeměňuje. Je to přirozený a nekonečný vzestup na úrovni našeho vývoje. Být schopen vidět existenci vyššího záměru a přijmout vše tak, jak je, je pro řadu lidí neuchopitelné. Být schopen prožívat vyšší záměr a vůbec připustit, že jsou zde jiné dimenze, reality či světy, je nad rámec běžného vědomí člověka. Každý vidíme i prožíváme svoji realitu jinak. Všechny existují. Schopnost jít za dualitu, kdy běžně rozdělujeme a hodnotíme, je úkol nelehký stejně tak, jako žít to, co už známe. Spirituální rovina života je neoddělitelnou součástí jednoty a nás samotných. Lidé se otevírají mimosmyslovým zážitkům a svému potenciálu. Začínají cítit. Mnohým z nich chybí odvaha postavit se strachům, pochybnostem, vyjít vstříc změně života a nelpět na starém a nefunkčním. Se změnou vždy přichází růst, kdy se dostáváme k sobě. Je to příležitost „něco opravit či dát svému životu jiný směr“. Jedná se o snahu dosažení rovnováhy a probuzení se do nového vědomí, což se často odehrává přes bolest a utrpení. Tím se aktualizuje náš energetický systém, prohlubuje moudrost a mění naše DNA. Toto vše má svoji inteligenci a je řízeno vyšším záměrem.

Helena Hudečková
© Osobní vlastnictví
muj pribeh

Vaše otázky:

Vytvářím prostředí a činnosti, které vedou člověka k sobě.

Podporuji změnu, odvahu, zodpovědnost, překročení hranic směrem k důvěře a nekonečný proces transformace.

Budoucí přínos vidím v rozvoji  transpersonální psychologie, výzkumu psychedelik a rostlin za účelem využití jejich léčivého potenciálu.    

Jako průvodce využívám několik nástrojů. Důležitá je pro mě komunikace, prožitek, schopnost naladit se na vaši frekvenci a energii. Můžeme se tak potkat v tématech, kterými procházíte a aktivovat ty části, jenž potřebují být aktivovány. Přizpůsobuji kontakt vaši otevřenosti, schopnosti rozumět nebo otevřít se novému. Volím cestu jemnější stejně tak, jako intenzivní a přímou, podle toho, na co jste připraveni.

Spolupracuji s rostlinnou říší. Rostliny a esence mají magickou moc, jejíž účinky podporují transformaci člověka ve vědomou bytost. Pracuji s australskými květovými esencemi a čerpám z léčivého potenciálu posvátné rostliny Ibogy. S respektem a úctou propojuji světy rostlin a lidí.

 

V současné době (2021-2024) procházím mezinárodním transpersonálním výcvikem Grof® Legacy Training - Holos, zaměřený na práci s holotropními stavy vědomí, techniku holotropního dýchání, práci s psychedeliky, doprovázení lidí v závěru jejich života, pomoc lidem v psychospirituální krizi či studium archetypální astrologie. Výcvik zahrnuje i holotropní přístup k chápání umění, globálních krizí a dalších oblastí. Grof® Legacy Training je nejnovější projekt Stanislava a Brigitty Grofových, který má za cíl předávat odkaz Stanislava Grofa po celém světě.    

V roce 2012 se rozložily všechny mé jistoty. Příliš se  mi otevřely jemnohmotné světy a aktivovaly psychospirituální krizi v důsledku katarzního probuzení hadí síly (kundalini energie, dračí síly). Otevřený stav vědomí, mystické stavy i kontakt s božstvy mě uváděly v chaos. Čištění všech těl bylo velmi náročné a trvalo denně téměř rok. Procházela jsem nespočet psychologických smrtí, hlasů v hlavě a konfrontací strachů, zda to přežiji. Mé tělo v určité fázi nespavosti, která trvala nepřetržitě dva měsíce, nekolabovalo, mysl však ano. Učila jsem se paranormálním jevům důvěřovat, vědomě jimi procházet a současně být nohama na zemi, což bylo velmi těžké. V tak odlišném vnitřním světě nepomohlo běžné „uzemni se“. Ve vlnách zázraků a destrukcí jsem pochopila, jak mě tyto souboje temnoty a světla učily rozpoznávat mysl, intuici, mé vlastní zdroje, limity a potenciál mých možností. Pomohlo mi, být v souladu s tím, co se děje, spolupracovat s inteligencí kosmické energie, důvěřovat procesu transformace, a to, že bude úspěšně dokončena v rámci existence božského záměru. Otázkou kdy, a jak to skončí, bylo zbytečné se zabývat. Pro zvládnutí tohoto stavu existovalo jediné. Být v přítomnosti. 

 

Po tři čtvrtě roku jsem vyhledala pomoc a objevila holotropní dýchání, které mi umožnilo proces završit. Vím, že nemohlo přijít dříve. Přišlo ve chvíli, kdy jsem byla odpojena od veřejného života, práce a vzdala vše. Po dvou procesech holotropního dýchání se stav začal stabilizovat. Bylo to nepopsatelné osvobození. Období integrace bylo velmi důležité, a co nebylo v souladu se mnou, začalo mizet uvnitř mě i venku. Odchod z práce, jiný směr, rozpad manželství, a to vše s neuvěřitelnou synchronicitou životních událostí. Rozpady přicházely postupně, a navazovaly v pořadí tak, abych vše zvládla. Jelikož jsem při řešení změn a životních situací prožívala spontánní vzestupy vědomí, nepřešlapovala jsem na místě, ale věděla, že musím jít vpřed. 

Toto období jsem prošla sama, bez zásahu jediného léku a bez kontaktu s psychiatrií či léčebnou.

Proces už se nikdy neopakoval. Vím, že byl završen v několika fázích.

V roce 2011 jsem odcestovala do Indie na Univerzitu jednoty. Očistné rituály a silné meditace mi otevřely oči a daly mnoho prožitků, ve kterých jsem se potkávala sama se sebou. Kontakt s předky, uměle vypěstovanými osobnostmi, obrannými mechanismy či útěky. Už v této době jsem pocítila, že domov je jen jeden. Poznatky a zkušenosti byly pro mě klíčové přesně o rok později v procesu probuzení hadí síly. Vím, že bez této přípravy bych ji s takovou odvahou a důvěrou sama neprošla.

Začátek byl v dětství. Mé vnitřní dítě bylo potlačené, bez sebedůvěry a uzavřené. V rodině probíhalo násilí, hádky, tma. Milovala jsem černou barvu a zahalovala se do ní každý den. Podporovala mě. Podporovala mé teritorium, které jsem byla schopna si uchránit. Samota, oddělenost, potřeba izolace. Necítila jsem se být obětí, ale věřila, že jednou přijde doba síly a vlastních rozhodnutí. Byla tam důvěra i odvaha vyčkat s vědomím, že vše je dočasné.

Jako dospívající jsem hledala uvnitř sebe a chtěla pochopit, co a proč se děje. Procházela jsem v sobě otázky typu „Kdo jsem a co tu dělám“. V té době ještě nebylo mnoho dostupných informací. Přitahovaly mě knihy, které dávaly vhled do principů života jak umět žít. Texty se dotýkaly někde hluboko, ale současně jsem postrádala plné pochopení jejich obsahu. Chyběl mi prožitek a zkušenost. Zkoumání myšlenkových a pocitových pochodů uvnitř sebe se později začalo dávat do pohybu. Otevíraly se mi oči a já začala vidět vlastní boje, strachy, očekávání, předsudky a mnoho dalšího. Nevěděla jsem, co s tím. Viděla jsem snahu vnitřního zachránce sebe i ostatních. Osobnosti, přesvědčení a programy, které mne ovládaly. Často jsem slyšela „Musíš žít normálně“. To mě neuspokojovalo. A Jak se tedy žije normálně? Co je to být normální? Pochopila jsem, že vše je uvnitř mě a venku běží má vlastní projekce. Už v této době jsem odhodlaně přebírala zodpovědnost za svůj život.

 

První mystické zážitky mi ukázaly, že to, co vidím a na co si mohu sáhnout, je velmi omezené a relativní.

Uvědomila jsem si, že takto žijeme i vlastní životy.

Vlivem utrpení jsem začala prožívat změny vnímání. Byl to pro mě zázrak. Cítila jsem inteligenci přesahu a důvěru. Těžila jsem z postřehů maximum, abych měnila svůj život i to, jak získat či dosáhnout, co si přeji. Psala jsem seznamy cílů, vnitřních hodnot i seznam svého ideálního partnera. Seznamy jsem několikrát měnila podle toho, jak jsem poznávala, co chci a prožívala samu sebe. První výstupy se zdály tak jasné, ale začaly se rozpadat. Ještě jsem u sebe nebyla. Tvořila jsem z představ mysli a z chtění. Postupně jsem začala cítit porozumění, lásku, sebe. Tím odcházela potřeba seznamů a jiných, rozumem vytvořených, konceptů.

Do roku 2013 jsem dlouhodobě působila ve finančním světě jako kouč a lektor sebe rozvojových aktivit. Po psychospirituální krizi jsem se už nemohla vrátit zpět. Práce ve finančním systému mě hodně naučila, ale později ubíjela a nenaplňovala. Nebylo cesty zpět a já se rozhodla ji ukončit. Dala jsem profesnímu životu jiný směr. Dnes upřímně děkuji sobě i vesmíru za realizaci a nekonečná životní dobrodružství.

Svojí účastí podporuji osvětový film: "Z temnoty duše světlo"

Rozhovor o probuzení hadí síly (kundalini): Helena Hudečková - Transformace - Cesta světla a Stínu

Připravuji knihu z osobních záznamů: Registrace nezávazně

bottom of page