top of page

VYSOKOVIBRAČNÍ ESENCE

© Osobní vlastnictví

V Austrálii byly Ianem Whitem, v rámci jeho letité práce s květovými esencemi, sneseny také 4 vysokovibrační esence Bohyně Isis, Solar Logos, Gaia a Rainbow EsenceJejich frekvence přicházely postupně posledních 5 let. Kromě uvedených esencí snesl také esence Bílého světla (což jsou vibrace z elementů voda, vzduch, země, oheň, Vyšší Já, Dévické a Andělské esence) a Esence Jemných vibrací (což jsou vibrace kontinentů Arctic, Antarctic, Mt. Pinatubo, Amazon, China, Madagaskar, Lake Baikal).

Vysokovibrační esence umí intenzivně prostoupit do našich jemnohmotných těl. 

Mají schopnost rozvibrovat informace a dostat je do vědomí nebo prožitku.

Esence se užívají vnitřně (pod jazyk) a často přitahují ty, kteří pracují s energií, mají zvýšenou citlivost nebo procházejí změnou. Reakce na jejich účinky jsou rozmanité. Někomu esence například otevře energii na to, aby dokázal vidět svůj potenciál, někdo má zkušenost s uvolněním fyzických potíží a starých nánosů. Obvykle účinky cítíte, když jste připraveni pojmout jejich kvality. Ty se projeví buď ihned při užívání nebo po jejich doužívání. 

Výběr doporučuji podle kvalit esence, podle vašeho záměru, nebo podle přitažlivosti, která je často ukazatelem potřebné frekvence nebo informace. Vhodnou esenci vybírám při osobní konzultaci nebo na dálku. Tinktury připravuji z koncentrátu. Pokud vás některá přitahuje, vyzkoušejte ji.

 

ISIS Essence

Bohyně Isis patří mezi nejuctívanější bohyně. Duše bohyně Isis září na nebi jako hvězda Sothis (Sírius) Božská matka, nebeská vládkyně světa, dárkyně života a obilí, udržovatelka řádu ve světě i v rodině, bohyně léčení, ochránkyně dětí, bohyně přírody a paní kouzel. Tato bohyně byla nejvíce uctívanou bohyní starých Egypťanů.
 

Léčebné účinky:

 • přináší pocit přítomnosti, ochrany a lásky Bohyně Matky

 • léčení hlubokých zranění z minulosti

 • uzemnění

 • transformace negativity vzniklé z dřívějších traumat

 • léčení emoční bolesti

 • spojení emočně oddělených částí naší bytosti

 • léčení zraněné duše pocházející ze spirituálního světa

 • přináší radost, přítomnost a šťastné bytí

 • vytváří prostor pro naději a víru

 

 

SOLAR LOGOS Essence

 

Vysokovibrační esence, která k nám byla seslána v květnu 2015. Energie Solar Logos je vesmírná síla, čisté světlo z Centrálního Slunce, srdce Vesmíru. Jedná se o velmi silnou, hluboce působící esenci, která přišla právě v době, kdy se na Zemi odehrávají obrovské změny. Všude, kam se podíváte v přírodě, ekonomice, politice dochází ke zvratům, které můžete vnímat jako negativitu, nejistotu a tmu. Solar Logos je tu, aby nám pomohla zvládnout tuto velkou evoluční proměnu.

Léčebné účinky:

 • přizpůsobení se velkým změnám, energiím, které na Zemi proudí

 • odevzdání minulosti a bolestí, které si v sobě neseme z minulosti

 • léčí spirituální a emoční rány

 • přináší lásku a otevření srdce, působí na srdeční čakru

 • poznání kým jsem, otevření se hluboké pravdě

 • aktivuje Světlo v každém z nás

 • přináší sebou Kristovo vědomí

 • zvyšuje vibrace

 • probouzí sílu a tvořivost

 • spojení se Zdrojem a porozumění

 

 

GAIA Essence

 

Vysokovibrační esence, která má velmi hluboké léčivé účinky na úrovni psychické i fyzické. Dokáže ve velmi krátkém čase transformovat negativní bloky v těle a v mysli, zpracovat je, a nastolit pocity bezpečí a jistoty. Spojuje Vesmír se Zemí.

Léčebné účinky:

 • pozvedne vaše vědomí, ukáže Božskou podstatu ve vás

 • spojení, rovnováha a propojení mezi Vesmírem a Zemí, Vyšším Já a Nižším Já

 • dovolí, abyste se plně napojili na Solar Logos energii, která proudí na Zemi

 • pomůže s uzemněním, být a žít v těle, srdci a mysli a vyzařovat vaše Světlo

 • uvede do rovnováhy mužskou a ženskou podstatu

 • posílí pocit bezpečí a přijímání změn

 • ukotvení a uzemnění na velmi hluboké spirituální úrovni

 • procítění milující a opatrující energie Země/Gaii

 • otevření a propojení se s transformačními změnami, které se dějí v nás a kolem nás

ISIS esence
Gaia esence
solar logos esence
rainbow esence

RAINBOW Essence

Duhu můžeme spatřit za vhodných přírodních podmínek – deště, slunce a světla. Tyto podmínky nám umožní prostřednictvím duhy vidět jen část Paprsků Světla, které obklopují Zemi. Paprsky Světla stráží andělé a archandělé, kteří pomocí nich přivádějí Světlo do každé duše na Zemi, která je připravena a otevřena. Paprsky Světla jsou tvořeny barvami, zvuky a  světlem, které obklopují naši planetu kolem dokola a tím chrání Matku Zemi a všechny bytosti na ní. Zlaté paprsky Solar Logos, které proudí na Zemi z centra Vesmíru, jsou velmi silné, proto k nám přicházejí prostřednictvím těchto Paprsků Světla obklopujících naši Zemi.

Esence Duha přináší porozumění jednoty a propojení bytostí na Zemi, pochopení důležitosti společné práce na božském plánu. Tato esence přináší jednotu světla v srdci, s čímž přichází uvědomění si lásky a míru. Vytváří v člověku kvantum vnitřní síly, která osvítí mysl, povznese duši a umožní srdci vnímat boží přítomnost, což umožňuje spojení lidstva tvořících harmonii, mír, jednotu a lásku v novém světě na Zemi.

Léčebné účinky:

 • umožní velmi jemně přivést energii Solar Logos k vám

 • uvědomění si, že jste multidimenzionální bytosti

 • nalezení a propojení se s kvalitami, které jste vždy měli, prosvícení tmavých míst v psyché

 • absorbování každé barvy do celého těla, srdce a mysli, což přinese hluboké porozumění,

      léčení a lásku od Stvořitele

 • uvědomění si vašeho potenciálu a odstranění limitů, které vám brání uskutečnit vše,

      co chcete, objevení možností

 • propojení se s boží podstatou a Světlem ve vás

 • péče o aurické tělo a evoluci duše

 • pomůže vám vzpomenout si na krásu, lásku, kterou jste a na vaše nekonečné možnosti

 • přináší sebou pocit bezpečí, ochrany a péče

 • podpoří zhmotnit novou cestu na Zemi – harmonii, spolupráci, lásku

 • tinktura je připravena z koncentrát

bottom of page