top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Logo vědomí transformace
© Osobní vlastnictví

Všeobecné obchodní podmínky: 

 

1. Úvodní ustanovení 

  1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi poskytovatelem služeb (dále jen "Prodejce") a jeho zákazníky (dále jen "Zákazník") při prodeji tinktur esencí, konzultací, terapeutických služeb, meditací a seminářů. 

  1.2. Prodejce je: Helena Hudečková, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským úřadem v Kroměříži pod sp. zn. ZIV/2546/2020/Ba, se sídlem Kroměříž, ulice Ke Splávku 4515/20, PSČ 767 01, IČ: 73863203. 

  1.3. Zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito VOP objednává tinkturu esencí (dále jen tinktura), konzultaci, terapeutickou službu, meditaci nebo seminář (dále jen terapeutické služby) u Prodejce. 

 

2. Objednávání zboží a služeb

  2.1. Zákazník může tinkturu a terapeutické služby objednávat osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách. Kontakty jsou uvedeny na webové adrese www.vedomitransformace.cz.

  2.2. Objednávka musí obsahovat následující údaje: Popis požadované služby nebo její povahu, název esence, počet kusů, kontaktní údaje zákazníka (jméno, adresa, telefon, e-mail). Při přípravě tinktury na dálku (tj. bez osobního kontaktu) datum narození, způsob platby a dopravy.    

  2.3. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud nejsou uvedeny všechny požadované údaje nebo pokud nebyla úhrada provedena včas. 

 

3. Cena služby 

  3.1. Cena tinktury a terapeutických služeb je uvedena v ceníku na webové adrese https://www.vedomitransformace.cz/cenik.

 

4. Platba 

  4.1. Zákazník může platit za tinkturu a terapeutické služby prostřednictvím bankovního převodu nebo v hotovosti. 

  4.2. Zákazník je povinen uhradit celou částku za objednanou službu a dopravu předem v hotovosti nebo na účet č.: 225304881/0300. 

 

5. Doprava 

  5.1. Tinktura je doručována prostřednictvím České pošty. Poštovné v ČR je 50 Kč, do ostatních zemí dle tarifu České pošty.   

  5.2. Doba dodání tinktury je 1-3 pracovní dny od odeslání objednávky. 

  5.3. Prodejce nenese odpovědnost za zpoždění doručení způsobené Českou poštou. 
 

6. Reklamační řád 

  6.1. Zákazník má právo na reklamaci v případě vadné tinktury nebo terapeutické služby. Pokud Zákazník není spokojen s poskytnutou službou, kontaktuje terapeuta a pokusí se najít řešení společně. 

  6.2. Pokud Zákazník zvolí písemnou reklamaci, napíše dopis, kde uvede název a sídlo Prodejce, u kterého tinkturu nebo terapeutickou službu zakoupil. Zákazník popíše, čeho se reklamace týká (co a kdy kupoval, co reklamuje a proč) a uvede konkrétní řešení (opravu nebo vrácení platby). 

  6.3. Reklamace musí být podána Prodejci do 14 dnů od převzetí tinktury nebo vykonání terapeutické služby.  

  6.4. Prodejce rozhodne o opravě nebo vrácení peněz za vadnou tinkturu nebo terapeutickou službu.  

  6.5. V případě vrácení peněz bude částka vrácena na účet Zákazníka do 14 dnů od doručení reklamované tinktury nebo písemné reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

  6.6. Pokud vznikne spor mezi Zákazníkem a Prodejcem, měl by zákazník nejprve kontaktovat Prodejce a pokusit se najít řešení společně. Pokud se nepodaří najít řešení přímo, lze kontaktovat organizaci, která se zabývá mimosoudním řešením sporů mezi Zákazníkem a Prodejcem.  

 

7. Závěrečná ustanovení 

  7.1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. ledna 2023. 

  7.2. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP bez předchozího upozornění. 

  7.3. Vztahy mezi Prodejcem a Zákazníkem se řídí těmito VOP a platnými zákony České republiky.

bottom of page