BLOG VĚDOMÍ  TRANSFORMACE

Restart společnosti, co dělat?

Aktualizováno: 29. 6.

Procházíme novým rozměrem fungování a zkušenostmi. Necháváme postupně zastavit vše, co známe. Učíme se nově orientovat. Restart, který se odehrává u všech jednotlivců, umožňuje změnu společné energie.

 

Každý člověk vytváří svoji realitu a každý ji odlišně prožívá.

Naše vytvořené koncepty představ o sobě, o druhých a o fungování společnosti nabourává zcela odlišná realita. Realita, kterou jsme si nepřipouštěli a byli (jsme) hluboko přesvědčeni, že se nás netýká. Ať už situace vznikla lidským faktorem nebo přírodou není podstatné.

Podstatné je proč?

 

Máme příležitost přeskládat zdroj pravdy. To co jsme jako pravdu přijali nebo z nevědomosti vytvořili, vyžaduje pohyb a další směr.

 
Důvera a čas

Žijeme informace. Žijeme všechny reality bez ohledu na to, zda jsme schopni toto vnímat. Mnoho nevíme, k něčemu jsme sami dospěli, něco nás naučili, jiné jsme prožili.

Kolem nás plují informace a dezinformace. Tento chaos vytváří rozbití představ čemu věřit. Z chaosu vznikají nová uspořádání.


V chaosu se objevuje strach, který ukazuje naše oslabená místa a nejistoty. Ve strachu se aktivuje pud přežití a potenciál, o kterém jsme (ne)věděli. Jsme nuceni pohnout se z místa tam, kde potřebujeme pokračovat. Proces transformace je intenzivní.

Je nutné zachovat si svůj vlastní prostor a držet se toho, co k nám skutečně patří, a co žijeme na úrovni osobního života.

 

Když se potřebuje člověk zachránit, udělá vše. Oslabený jedinec má možnost získat odvahu. Odvážný najde nový zdroj vlastní seberealizace.

 

Co můžeš pro sebe a společnou energii udělat?

 • Vytvářej svůj prostor (doma, ve vztazích, ve svém nitru).

 • Vítej změny, ať jsou jakékoliv.

 • Vnímej, kde říkáš ano.

 • Vnímej, kde říkáš ne, proč.

 • Dívej se, kde jsi rozhodný, kde váháš.

 • Jakmile se rozhodneš, neváhej.

 • Dívej se kolem s respektem na všechny skutečnosti.

 • Buď ve shodě.

 • Objevuj potenciál, vykroč tam, kde potřebuješ.

 • Buď svědkem a představ si, že jsi někdo, kdo se dívá.

 • Dovol si cítit se bezmocně, rozkolísaně, neurčitě.

 • Mluv tam, kde nemluvíš.

 • Směruj pozornost do míst, kde cítíš oporu, klid, povznesení.