BLOG VĚDOMÍ  TRANSFORMACE

  • Helena Hudečková

Očkování a doba odkrývající vnitřní zdroje

Aktualizace: kvě 19

Nemáme představu, o co se zde usiluje a můžeme se jen domnívat. Domněnky jsou zničující. Může nám být vkládáno spousta domněnek, kterými si vytváříme další. Někde se ví, jak je zaměstnat. Jakmile jsme dostatečně zaměstnáni domněnkami, odvádíme pozornost od sebe samých a od toho, kde se skutečně nacházíme. Odvedením pozornosti ztrácíme vlastní úsudek a převažuje pocit vnějšího vlivu.


Otevírají se otázky typu „Co když ta sopka vybuchne, přežiji to?“. V momentě si vytváříme iluzorní svět obav z budoucnosti a nejistotu. Dáváme pozornost různorodým informacím a ptáme se ostatních ve snaze rozklíčovat co je pravda. Potřebujeme ujištění.


Jestliže přijímáš informace a chceš je přijímat, buď připraven vidět i to, co není tvá realita. Pokud připraven nejsi, buď připraven konfrontovat se s tím, co ty sám považuješ za pravdivé a skutečné.


Společnost pociťuje rozdělení na „očkované a neočkované“.


Nedávno jsem mluvila s paní, jenž pracuje jako uklízečka ve školním systému a říká mi: „Dívají se na mě všichni, že nejsem očkovaná“. Cítím se tak špatně, nevím, co mám dělat“. Ptám se jí: Podívej se, jak dalece se tě to skutečně týká?


Například zdravotník nezmění svoji profesi jen proto, že by se musel očkovat. A pokud ano, kolik z nich to pravděpodobně udělá? Zvolil si sám a ví, že práce zdravotníka jednoduše očkování může vyžadovat. Ať si to uvědomujeme nebo ne, zvolili jsme si své povolání a určitou cestu všichni. Proto je důležité vidět, kde stojíme, a co je konkrétně pro nás nezbytné.Naše volby přicházejí daleko dříve.


Nevidíme, že za důsledky i svůj život nechceme nést odpovědnost. Ze svojí nejistoty viníme druhé. Odkud se vzala odvážná domněnka, že se o nás někdo postará? Že musíme žít tak, jak jsme doposud žili a pracovali? Pocit ztráty svobody a omezení se v našem systému konzumní společnosti dostaví velmi rychle. Zapomněli jsme na proměnlivý život a reinkarnační proces.


Zabývej se jen tím, co ty sám můžeš ve svém životě udělat nebo přímo ovlivnit. Netrap se tím, co je mimo dosah tvého konání a přímého vlivu. Pokud chceš změnit práci, najdi způsob jak. Pokud chceš demonstrovat za svobodu, běž. Pokud ne, přijmi skutečnost takovou, jaká je. Všechno má své místo.Každá civilizace byla postavena před určitou výzvu. Žádná z nich nepřežila. Je zde něco, co se učíme pochopit. Každý děj je odrazem toho, co už jednou bylo zaseto.


Systém, ve kterém všichni bez výjimky žijeme je systém, do kterého jsme se narodili. Jsme součástí kosmické rovnováhy, kterou utvářejí protiklady. Jak se s tím vypořádáme je vývojový proces každého z nás. Je těžké si připustit, že Nový světový řád je utrpení a evoluce současně.